Cenník spoločnosti AVOL

Cenník zeminy – maloobchodný odber

Druh zeminy / cena (bez DPH)

Ornica – 10 eur / tona
Osievaná záhradná zemina – 20 eur / tona
Zásypová zemina – 7 eur / tona

Cenník štrky, piesky, makadam – maloobchodný odber

Druh / cena (bez DPH)

Netriedený štrk – 6 eur /tona
Triedený štrk (fr. 0 – 4 mm) – 13 eur / tona
Triedený štrk (fr. 4 – 8 mm) – 11,5 eur / tona
Triedený štrk (fr. 8 – 16 mm) – 11,5 eur / tona
Triedený štrk (fr. 16 – 22 mm) – 11,5 eur / tona
Kopaný piesok (fr. 0 – 1) – 18,5 eur / tona
Makadam (fr. 4 – 8) – 16 eur / tona
Makadam (fr. 8 – 16) – 18 eur / tona
Makadam (fr. 16 – 32) – 18 eur / tona
Makadam (fr. 0 – 32) – 18 eur / tona
Makadam (fr. 0 – 64) – 18 eur / tona